Gå til hovedindhold

om os

Vi er Bolig og Projektudvikling – en fysisk lille, men en visionær stor afdeling. Byudviklingen af Aarhus starter hos os.

 • Læs op

Indhold

  Det er os, der i tætte tværfaglige teams med kollegaer fra hele kommunen og samarbejdspartnere fra hele byen, gør byrådets politiske visioner for byens udvikling til virkelighed. Vi udvikler de kommunalt ejede arealer fra tomme byggefelter – eller udtjente erhvervsområder – til levende bydele. Vi sikrer at visionerne for byens udvikling tænkes strategisk og virkeliggøres.

  Visionen om den gode by for alle er central i vores hverdag. Vi foretager strategiske opkøb og udvikler arealer i overensstemmelse med byens mål om vækst og fortætning. Vi sælger grunde til både privatpersoner, der ønsker at bygge på egen grund samt til investorer, der med deres økonomiske vilje giver byen de vækstbetingelser, vi alle har brug for. Og altid i overensstemmelse med de politiske visioner for byen. Med liveability som vores evige omdrejningspunkt er vi med til at skabe en god by for alle.

  På samme tid som vi er strategiske foregangsmænd i udviklingen af byens nye og eksisterende bydele, medvirker vi til at realisere et mangfoldigt boligudbud i Aarhus.

  Vores visioner er:

  Vi vil gå forrest i de tværfaglige og tværgående konstellationer, der tænker i nye løsninger for byens udvikling.

  Vi vil arbejde for en mangfoldighed i boligudbuddet i Aarhus, således at alle borgere i byen har råd til en god bolig.

  Vi vil med et strategisk blik agere agilt og skabe dialog, resultater og synergi i krydsfeltet mellem politiske visioner og markedets behov.

   

  Bolig og Projektudvikling har Bente Lykke Sørensen som chef.