Bydelskontoret på Godsbanearealerne er den naturlige ramme for en fælles og koordinerende involvering af aktørernes indsatser for at skabe byliv på Godsbanearealerne. Bydelskontoret arbejder for at skabe et bredt og mangfoldigt byliv for alle.