Visionen for Det Nye Brokvarter


I forbindelse med udviklingen af det nye brokvarter har Aarhus Kommune opstillet en vision for området. Udviklingen af de enkelte områder skal tage udgangspunkt i denne vision. Visionen omfatter fem grundlæggende kvaliteter for det nye kvarter:


Byen i byen: En stærk identitet med egne kulturtilbud, butikker og mødesteder, der gør kvarteret til en by i byen med et stærkt fællesskab. Det kender vi i dag fra Øgaderne, Trøjborg og Frederiksbjerg


Byliv. Byrum. Bygninger: Byrummene til beboerne og besøgende skal have mere fokus end husene i sig selv. Først prioriteres byliv, så prioriteres bygninger. Der skal bygges i blandede højder og udtryk, men i en intim skala for at sikre livet mellem husene. Fire til seks etager skal være fremherskende.


Blandet by med børn: Boligudbuddet skal være blandet. Både i ejerform, men også i størrelse. Der skal være plads til flere børnefamilier i denne del af byen - både i lejlighederne og i byrummene.


Byen med trafiknerve: Det nye brokvarter vil være karakteriseret ved den store trafikåre, Søren Frichs Vej, der vil være fastholdt som trafiknerve og skal videreudvikles som en travl bygade.


Naturnær storby: Nærheden til naturen skal være kendetegnende som byelement. Byrummene skal tænkes grønne. Facader skal tænkes grønne. Gaderne skal have træer. Denne vision forener Aarhus Kommunes strategi om at fortætte byen og målsætningen om at skabe mere bymiljø af høj kvalitet.


Visionens 5 kvaliteter uddybes i udviklingsplanen for Det Nye Brokvarter