Arbejdet begyndte i foråret 2018, og vejene er færdige i efteråret 2018.

De røde markeringer på kortet viser vejenes placering. Samme områder er afspærret, mens arbejdet står på. Du kan fortsat færdes, hvor der er markeret med gult.

Ændret adgang til Reuse

Arbejdet med nye veje betyder, at du i anlægsperioden skal benytte P. Hiort Lorentzens Vej som adgangsvej til Reuse i stedet for Søren Frichs Vej.