Maj 2019 Juni 2019 Juli 2019
Godsbanearealerne       
Æggepakkeriet Murerarbejder,
facade og kloak
Murerarbejder, facade og aptering Murerarbejder, facade og aptering
Kommunal byggemodning Afventer Afventer Afventer
Ringgården Ramning af pæle Ramning af pæle
Opsætning af byggepladshegn
Pælekapning
Fundamentsarbejder
Jordarbejder
Kloakarbejder
Arkitektskolen Udgravning af byggegrube/
jordhåndtering
Pæleramning
Pæleramning
Udgravning til fundamenter og terrændæk
Installationer i jord
Terrændæk
Udgravning til fundamenter og terrændæk
Installationer i jord
Terrændæk
opbygning af in situ-støbte vægge