September 2020 Oktober 2020 November 2020
Godsbanearealerne       
BG1-boliger (KPC) Afventer Afventer Afventer
Lidl - Hovedkontor og dagligvarebutik Afventer Afventer Afventer
Parkeringshus Nord Afventer Afventer Afventer
Kommunal byggemodning Byggemodning af P. Hiort Lorenzens Vej Afventer Afventer
Søhesten - Ringgården Indvendige arbejder, tagarbejde, facadearbejde Afventer Afventer
Godsbanekollegiet Støbning af kældergulve elementmontering Støbning af kældergulve elementmontering Badekabiner               Vinduer                           Isolering Støbning af kældergulve elementmontering Badekabiner               Vinduer                           Isolering
Arkitektskolen Facadelukning, indvendige gulve støbes, tømrerarbejder, el-arbejde, VVS-arbejde, ventilations arbejde, tagdækning. anlægsarbejde Indvendige gulve støbes, tømrerarbejde, El-arbejde, VVS-arbejde, ventilations arbejder, anlægsarbejde tømrerarbejder, el-arbejde, VVS-arbejde, ventilations arbejde, anlægsarbejde