Juli 2020 August 2020 September 2020
Godsbanearealerne       
       
Kommunal byggemodning Byggemodning af hhv. P. Hiort Lorenzens Vej og Kjeld Tolstrup Gade Byggemodning af hhv. P. Hiort Lorenzens Vej  Byggemodning af hhv. P. Hiort Lorenzens Vej
Søhesten - Ringgården Indvendige arbejder, tagarbejde, facadearbejde Indvendige arbejder, tagarbejde, facadearbejde Indvendige arbejder, tagarbejde, facadearbejde
Godsbanekollegiet Pæleramning, jord- og funderingsarbejder Støbning af kældergulve og elementmontering Støbning af kældergulve og elementmontering
Arkitektskolen In situ støbte vægge Facadelukning, tømrer-arbejde, VVS-arbejde, EL-arbejde; ventilations-arbejde, tagdækning In situ støbte vægge, indvendige gulve støbes, facadelukning, tømrerarbejde, El-arbejde, VVS-arbejde, ventilations arbejder, tagdækning, anlægsarbejde opstartes Facadelukning, indvendige gulve støbes, tømrerarbejder, el-arbejde, VVS-arbejde, ventilations arbejde, tagdækning. anlægsarbejde