Juli 2019 August 2019 September 2019
Godsbanearealerne       
Æggepakkeriet Murerarbejder,
facade og aptering
Murerarbejder,
facade og aptering
Landskabsarbejder
Facade og aptering
Kommunal byggemodning Afventer Grøn kile, fra gadekæret til
hundeluftebanen
Grøn kile, fra gadekæret til hundeluftebanen
Ringgården Fundaments-arbejder
Jordarbejder
Kloakarbejder
Fundaments-arbejder
Jordarbejder
Kloakarbejder
Fundaments-arbejder
Jordarbejder
Kloakarbejder
Arkitektskolen Udgravning til fundamenter
og terrændæk
Installationer i jord
Terrændæk
Opbygning af in situ-støbte vægge
Udgravning til fundamenter og
terrændæk
Installationer i jord
Støbning af terrændæk
Opbygning af in situ-støbte vægge
Udgravning til fundamenter
og terrændæk
Installationer i jord
Støbning af terrændæk
Opbygning af in situ-støbte vægge
Elementmontage